Molėtų rajono ugniagesių tarnyba http://moleturut.home.creation.lt/rss Gaisrinio automobilio pristatymas Giedraičiuose Vasario 17 d. Giedraičiuose surengtas Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojų susirinkimas, kuriame dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, Molėtų PGT  Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Robertas Kulikauskas, rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma, jo vadovaujamos ugniagesių tarnybos padalinių atstovai iš viso rajono.

Prieš pradedant susirinkimą automobilį pašventino ir ugniagesiams sekmės palinkėjo Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapijos klebonas Dainius Jančiauskas,vėliau įvyko gaisrinio automobilio perdavimas Giedraičių ugniagesių komandai ir jo galimybių demonstravimas gausiai susirinkusiems kolegoms.

Susirinkimą pradėjęs Molėtų PGT atsovas R. Kulikauskas kalbėjo apie gaisrus, jų skaičių, gelbėjimo darbus, o ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma pristatė praėjusių metų tarnybos veiklą, įvardijo problemas ir laukiančius iššūkius šių metų veikloje. Molėtų rajono savivaldybės meras savo kalboje džiaugėsi stipriais gelbėjimo tarnybų vadovais, atsakingomis ugniagesių komandomis, gerais jų veiklos rezultatais, moderniu gaisriniu automobiliu kaimiškose vietovėse, kuris šį kartą buvo paskirtas Giedraičių ugniagesių komandai, linkėjo sveikatos ir sėkmės suteikiant pagalbą žmonėms ir savo padėką už už ilgametį, sąžiningą ir atsakingą darbą, susietą su rizikomis ir pavojais pažabojant ugnį, saugojant ir gelbėjant žmonių gyvybes, gamtą, namus ir kiekvieno mūsų ramybę įteikė Molėtų rajono ugniagesių tarnybos Giedraičių ugniagesių komandos ugniagesiui –gelbėtojui Jonui Dobilui.

 

Parengta pagal:moletai.lt

Nuotraukų autoriai:V. Žalalienė, D. Rakauskas.

]]>
2482 Tue, 21 February 2017 10:02:34
Savanorių ugniagesių mokymai pagal įvadinę programą 2016 metų lapkričio 16 dieną Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vyko „Savanorio ugniagesio, nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje” mokymai pagal įvadinę programą.

Su savanoriais visa informacija bei darbo patirtimi dalinosi Molėtų PGT pareigūnai bei Molėtų ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma. Mokymų metu savanoriai buvo supažindinti su Lietuvos, Utenos apskrities, rajono ugniagesybos istorija, priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis, esančiomis apskrityje ir rajone. Taip pat buvo kalbama apie respublikoje bei rajone kilusių gaisrų statistinius duomenis, gaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, gaisrinės saugos organizavimą, priešgaisrinę įrangą, veiksmus, atliekamus kilus gaisrui bei kitus priešgaisrinę saugą liečiančius klausimus. Supažindinta su Molėtų PGT esančia gelbėjimo darbams ir gaisrų gesinimui skirta įranga bei automobiliais.
Iš savanorių laukiama svarios paspirties organizuojant visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.
Parengta pagal Utenos APGV Molėtų PGT informaciją.
]]>
2232 Fri, 18 November 2016 12:11:34
Molėtuose duris atvers nauja gaisrinė Rugpjūčio 12 d. 12 val. Molėtuose bus atidarytas naujas Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatas. Į naują, šiuolaikiškai įrengtą gaisrinės atidarymo šventę yra pakviestas Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas, Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis, atstovaujantys Molėtų kraštą LR Seimo nariai Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, Utenos APGV viršininkas Olegas Kovalevskis ir kiti garbingi svečiai.

Šventės metu visuomenei ir svečiams bus pristatytas naujas sunkiosios klasės gaisrinis automobilis „Skania“. Naująsias patalpas ir naująjį gaisrinį automobilį pašventinti įkurtuvių proga pakviestas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.

Visi svečiai po iškilmingos rikiuotės bus kviečiami susipažinti su ugniagesių gelbėtojų turima technika ir įranga, jiems bus pasiūlyta apsirengti ugniagesio gelbėtojo aprangą, taip pat bus pademonstruota, kaip reikia elgtis kilus gaisrui, parodyta, kaip gesinti nedidelius gaisrus. Neliks užmiršti ir patys mažiausieji šventės dalyviai. Drąsiausieji bus pakviesti Utenos APGV komandos automobilinėmis kopėčiomis pakilti į 37 metrų aukštį ir pasigrožėti Molėtų miesto panorama.

Šaltinis: vpgt.lt

]]>
1926 Thu, 11 August 2016 07:08:05
Pasirašytos pirmosios sutartys su savanoriais ugniagesiais. 2016 m. vasario 19 d. Alantos ugniagesių komandoje buvo pasirašytos pirmosios sutartys su savanoriais ugniagesiais Molėtų rajone.Sutartys sudarytos su Alantos ugniagesių komandos darbuotojais- skyrininku Valdu Uščiausku, ugniagesiais gelbėtojais -Dainiumi Rakausku, Vytautu Repečka, Jonu Šeikiu, Sigitu Dulinsku, Rimvydu Galiausku, Arūnu Bareikiu. Sutartis sudaryta ir su Utenos APGV Molėtų PGT ugniagesiu gelbėtoju Vidmantu Viburiu, kuriam įteiktas savanorio ugniagesio pažymėjimas Nr.1.

Savanoriais ugniagesiais gali tapti ne tik ugniagesiai gesinantys gaisrus, bet ir atliekantys darbą gaisrų prevencijos srityje. Sutartis sudaryta ir su pirmąja moterimi savanore ugniagese- Girsteitiškio kaimo bibliotekininke Jolanta Andrikoniene, kuri užsiims švietėjiška veikla.

Šį mėnesį bus pasirašomos sutartys ir su Giedraičių ir Joniškio ugniagesių komandų savanoriais ugniagesiais kurie kartu su alantiškiais pradės veiklą nuo 2016 m. kovo 1d.

Giedraičių ugniagesių komandoje norinčiais dalyvauti savanoriškoje veikloje pareiškė norą dalyvauti visi 9 darbuotojai. Prie Joniškio ugniagesių komandos darbuotojų, kurie taip pat visi sutiko tapti savanoriais ugniagesiais, prisidės Utenos APGV Molėtų PGT ugniagesys gelbėtojas Arnoldas Mateika.  Iš viso Joniškio UK bus 9 savanoriai ugniagesiai.

Nuotraukoje iš dešinės: Arunas Bareikis, Linas Dirma, Valdas Uščiauskas, Rimvydas Galiauskas, Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, Jonas Šeikis, Dainius Rakauskas, Jolanta Andrikonienė, Molėtų PGT V-kas Romualdas Rimkus.

 

Vidmantui Viburiui įteiktas pažymėjimas Nr. SU-1

 

 

 

Molėtų rajono ugniagesių tarnybos informacija.

]]>
1618 Thu, 25 February 2016 09:02:10
Aptarti praėjusių metų darbai Š. m sausio 15 d. ivyko Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojų susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo visų rajono ugniagesių komandų darbuotojai, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, LR Seimo narys Petras Čimbaras, Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus, Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Rolandas Pumputis, Molėtų PGT VPPP viršininkas Robertas Kulikauskas, Utenos APGV parengties užtikrinimo skyriaus viršininkas Rolandas Vilčinskas, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Robertas Slavinskas, Suginčių ir Alantos  seniūnai- Nijolė Jauneikienė ir Aidonas Užubalis.

Renginio pradžioje Skudutiškio ugniagesiai pristatė gaisrinį automobilį Iveco Magirus,kuris bus naudojamas vietoje morališkai pasenusio gaisrinio automobilio Gaz-66.

Pradėdamas susirinkimą, ilgametis Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus pasveikino ugniagesių bendruomenę su nauju etapu ugniagesyboje- savanorių ugniagesių veiklos pradžia. Molėtų PGT VPPP viršininkas Robertas Kulikauskas ir Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Rolandas Pumputis  pristatė išsamią gaisrų ir gelbėjimo darbų analizę per ankstesnius 10 metų.

Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma pristatė atliktus darbus atliktus ugniagesių komandose, apžvelgė praėjusiais metais ivykusius renginius.Vėliau, tarnybos darbuotojams ir svečiams, pristatė savanorių ugniagesių veiklos planus.

Ugniagesių komandų skyrininkai  supažindino susirinkusiuosius apie sutinkančių tapti savanoriais skaičių jų vadovaujamose komandose. 

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys savo kalboje iškėlė daug aktualių klausimų rajono gyventojų saugumui- tai ir privažiavimas prie vandens telkinių, antros gelbėjimo įrangos butinybė rajone , savanorių ugniagesių veikla, ugniagesių komandų patalpų remontas . 

Seimo narys Petras Čimbaras pasveikino Skudutiškiečius su naujai įsigytu gaisriniu automobiliu . Vėliau Seimo narys aptarė svarbius žmonių saugumo klausimus, ragindamas visus ugniagesius skleisti gyventojams žinias apie saugios aplinkos kūrimą.  

Utenos APGV parengties skyriaus viršininkas Rolandas Vilčinskas savo pasisakyme pristatė  savanorių ugniagesių veiklą reglamentuojančius dokumentus, atkreipdamas dėmėsį, kad didės darbo krūvis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų administracijai.

Pasibaigus oficialioms kalboms ugniagesiai turėjo daug klausimų  tarnybos vadovybei, Seimo nariui P.Čimbarui.

Rengėjai dėkingi VŠĮ "Skudutiškio akademija" direktorei Nijolei Butkevičienei ir dienos centro darbuotojai Vilmai Mameniškienei  už suteiktas patalpas ir pagalbą organizuojant šį renginį .

Apie renginį :Molėtų rajono savivaldybė.

 

]]>
1570 Fri, 22 January 2016 09:01:09
Padėka už išgelbėtą gyvybę  

Gruodžio 28 d. Joniškyje, bendruomenės namuose, gausiai susirinkusių joniškiečių akivaizdoje buvo pagerbti skęstančiojo gelbėtojai - Molėtų rajono Joniškio ugniagesių komandos skyrininkas Česlovas Liubertas ir vilnietis, geologas Nikolajus Karpenko, kurie vieną rugpjūčio sekmadienio rytą, laimingo atsitiktinumo dėka, buvo netoliese nelaimėlio, t.y. tądien žvejojo Arino ežere.

Utenos APGV Molėtų PGT viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas R. Rimkus, Utenos APGV Molėtų PGT l. e. p. viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos kapitonas R. Pumputis apdovanojo gelbėtojus ir įteikė: Nikolajui Karpenko Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklą „Už nuopelnus gyventojų saugai“, Česlovui Liubertui – Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklą „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“, o Tomui Dzinkui – už laiku pastebėtą įvykį – Padėkos raštą ir asmeninę dovaną – gelbėjimosi liemenę. Šiame gražiame susibūrime savo ruožtu drąsius vyrus pasveikino Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, Joniškio klebonas Povilas Stankevičius ir Joniškio bendruomenės atstovai.

Parengta pagal :www.moletai.lt

]]>
1517 Tue, 05 January 2016 12:01:51
Ugniagesių komandose rengiamas darbuotojų žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas Molėtų rajono ugniagesių tarnybos ugniagesių komandose vyks darbuotojų teorinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas.
Giedraičių ugniagesių komandoje- 2015 m. lapkričio 5 d.9 val.
Skudutiškio ugniagesių komandoje -2015 m. lapkričio 11 d.9 val.
Joniškio ugniagesių komandoje -2015 m. lapkričio 13 d.9 val.
Inturkės ugniagesių komandoje -2015 m. lapkričio 18 d.9 val.
Alantos ugniagesių komandoje -2015 m. lapkričio 20 d.9 val.

]]>
1425 Wed, 04 November 2015 11:11:34
Žvejų budrumas ir greita reakcija išgelbėjo žmogui gyvybę Molėtų rajono Joniškio ugniagesių komandos skyrininkas Česlovas Liubertas  ir geologas Nikolajus Karpenko, išgelbėję skęstantįjį, sakė, kad nuo tragedijos teskyrė kelios akimirkos. Po budėjimo namo grįžęs  Č. Liubertas  praėjusio sekmadienio rytą,  apie 8.00 val., išsirengė į žvejybą Arino ežere. „Nesinorėjo žvejoti, bet sūnus Tomas labai prašė kartu važiuoti pažvejoti,“ – išsitarė  ilgametis ugniagesys gelbėtojas, nė nenujautęs,  kad sekmadieninė žvejyba bus lemtinga ir jam, ir dvylikamečiui sūnui Tomui, kuris, pasak tėčio, yra „užkietėjęs“ žvejys. Patyrusiam ugniagesiui gelbėtojui įtarimų sukėlė pastebėta  maža guminė valtelė, kurioje lyg ir besirengiąs žvejoti vyras labai keistai elgėsi.

Netoliese su valtimi žvejojo ir vilnietis Nikolajus. Netrukus jam paskambino Česlovas, sunerimęs dėl vyriškio guminėje valtyje.  „Pakalbėjome, kad labai jau nesaugiai jis elgiasi,“ – pasakojo Nikolajus, o Česlovas pridūrė, kad  jam norėjosi  plaukti iki nesaugiai ir rizikingai besielgusio vyriškio ir paprašyti jį grįžti į krantą. Berniuko pastabumas buvo lemtingas. Tomas pirmasis pamatė apvirtusią valtį ir iškart pasakė Česlovui. Išgirdęs šauksmą,  atsigręžė ir Nikolajus. Jis čiupo irklus ir pradėjo irtis guminės valties link. Tuo metu Česlovas, jau suskubęs prie čia pat buvusios  savo valties, irgi yrėsi nelaimės vietos link.

Keliomis akimirkomis greičiau prie skęstančiojo priplaukęs Nikolajus spėjo sugriebti vyriškiui už rankos – jis jau buvo bepaneriąs po vandeniu... „Vienas nieko nebūčiau galėjęs  padaryti, nes į valtį vyro negalėjau kelti, būtume apvirtę,“ – pasakojo Nikolajus. Priplaukęs Česlovas skęstantįjį tvirtai  apkabino. Vyriškis springo, vėmė, kosėjo...  „Kad galėtume saugiai pasiekti krantą, surišome valtis.   Aš irklavau ir jas plukdžiau, o Česlovas laikė vyriškį, kol pasiekėme krantą,“ - prisimena Nikolajus. Krante  gaivinamas vyriškis tai prarasdavo, tai vėl atgaudavo sąmonę. „Be abejo, jis nesuprato, kas įvyko,“ – kalbėjo gelbėtojai.

Česlovas operatyviai iškvietė greitąją medicinos pagalbą, o netrukus surado ir skendusio vilniečio artimuosius. Tik vėliau abu gelbėtojai pastebėjo, kad, patikrinus telefoninių skambučių laiką, jų gelbėjimo operacija tetruko maždaug 13 minučių... Per ilgametę darbo patirtį daug nelaimių matęs ir žmones gelbėjęs Č. Liubertas šyptelėjo, kad vis dėlto rankos  po įvykio virpėjo, tad apie žvejybą jau nebuvo ir kalbos, o  vilnietis geologas Nikolajus prisipažino, kad  nesinorėtų dar kartą to paties išgyventi. „Kai pagalvoju, kad viską lėmė tik kelios sekundės, sudreba širdis,“  – sakė  gelbėtojas. „Kaip ten bebūtų, bet viduje gera, kad pavyko išgelbėti žmogų, džiaugiuosi, kad suspėjome,“ – pridūrė Česlovas, o Nikolajus prasitarė, kad tragediją pavyko aplenkti  keliomis sekundėmis bei pridūrė, kad  dėkoti reikėtų Česlovo sūnui, kuris pirmasis  pastebėjo  nelaimę...

Parengta pagal vpgt.lt

]]>
1323 Wed, 02 September 2015 11:09:35
Išleistas į užtarnautą poilsį Skudutiškio ugniagesių komandos skyrininkas Antanas Damicijonas 2015 m. birželio 9d. išleistas į užtarnautą poilsį ilgametis Skudutiškio ugniagesių komandos skyrininkas Antanas Damicijonas.

Antanas Damicijonas pradėjo dirbti Skudutiškio ugniagesių komandoje 1993 metais. Nuo 2004 metų buvo paskirtas į Skudutiškio UK skyrininko pareigas. Už nepriekaištingą tarnybą Antanas Damicijonas buvo skatintas 2001 m. Molėtų rajono mero padėkos raštu, 2008 m.Tarnybos viršininko padėka, 2012 m. Utenos APGV viršininko padėka. Paskutinę tarnybos ugniagesių komandoje dieną, Molėtų rajono ugniagesių tarnybos vadovybė įteikė buvusiam skyrininkui padėką už ilgametę nepriekaištingą tarnybą ir atminimo dovaną . 

Nuo 2015 m. birželio 9 d. į Skudutiškio ugniagesių komandos skyrininko pareigas paskirtas Algirdas Juozas Bučinskas.

Nuotraukoje: Buvęs Skudutiškio UK skyrininkas Antanas Damicijonas  (kairėje) ir  naujai paskirtas Skudutiškio UK skyrininkas Algirdas Juozas Bučinskas.

]]>
1250 Wed, 10 June 2015 08:06:13
Šventė Alantoje 2015m. gegužės 29 d. Alantoje vyko renginiai skirti Šv. Florijono dienai ir "Aluntos savanorių gaistrininkų draugijos 90-ies " metų sukakčiai paminėti.

Iš ankstaus ryto Alantos miestelyje rinkosi šventės svečiai. Pirmieji atvyko Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininko Rimanto Bilinsko vadovaujamos tarnybos 2 gaisriniai automobiliai "Scania" ir "Mersedes Benz Unimog" iš Kurklių ugniagesių komandos. Vėliau Alantos Turgaus aikštėje prie anykštėnų prisijungė Molėtų PGT gaisrinis automobilis "Renault", Giedraičių ugniagesių komandos Zil -130 ir Alantos ugniagesių komandos "Magirus Deutz". 9 val 30 min. gaisrinių automobilių kolona pajudėjo iš Turgaus aikštės kviesdama alantiškius į renginį. Gaisrinių automobilių kabinose vietas užemė  jaunieji Alantos gimnazijos moksleiviai. Apvažiavusi aplink visą Alantos miestelį šventinė gaisrinių automobilių kolona su garsinėmis sirenomis atvyko į Alantos gimnazijos kiemą.

10 val.  gimnazijos stadione prasidėjo ugniaqesybos varžybos. Komandų dalyviai - Alantos gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai ir Alantos technologijos ir verslo mokyklos moksleiviai. Iš viso varžybose dalyvavo 6 komandos, kurios rungtyniavo 2 -ose rungtyse - "Ugniagesių estafetė" ir "Kovinis išsisdėstymas". Prasidėjus varžyboms į šventinį renginį atvyko Utenos APGV automobilinės kopėčios ir Molėtų PGT gelbėjimo automobilis "Ford". Varžybų pertraukų pertraukų metu jaunieji alantiškiai buvo supažindinami kaip elgtis su gesintuvais, galėjo pasikelti į 37 metrų aukštį su automobilinėmis kopėčiomis, išbandyti gaisrines tirkšlynes, galėjo išbandyti savo taiklumą atakuodami varžybų taikinius  vandens pagalba, stebėjo lengvojo automobilio karpymo programą, kurią pademonstravo Molėtų PGT pareigūnai. Varžybose dalyvavo ir parodomąją programą stadione stebėjo virš 200 dalyvių ir žiūrovų.

Pasibaigus sportinėms rungtims varžybų vyr. teisėjas Molėtų PGT VPP vyr. inspektorius Rolandas Pumputis susumavęs rezultatus paskelbė  nugalėtojus. Pirmą vietą užėmė Alantos gimnazijos komanda , Alantos technologijos ir verslo mokyklos komanda užėmė antrą vietą.  Renginio svečiai - Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Jauneika, Seimo narys Petras Čimbaras, Utenos APGV viršininkas Olegas Kovalevskis apdovanojo nugalėtojus medaliais ir saldžiais prizais .

12 val. renginio svečiai persikėlė į gimnazijos aktų salę. Šventę prasmingais žodžiais pradėjo vedančioji Vaida Saugūnienė , pasidžiaugusi,  kad  Alantoje vyksta tokia didelė ugniagesių šventė, kuriai menines spalvas sukūrė Alantos gimnazijos moksleiviai padovanoję puikų koncertą. Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma  sveikinimo kalboje pasveikino gausų šventės dalyvių būrį.  L. Dirma pažymėjo "Prieš 90 metų įkurtos savanoriškosios gaisrininkų draugijos sąsaja akivaizdi su šios dienos aktualijomis, nes šiuo metu kuriami savanorių ugniagesių tarnybos pagrindai. Dabar kaimo ugniagesių gyvenime ateina permainų metas, dideli iššūkiai lauks  savivaldybių ir statutinių ugniagesių, vietos bendruomenių, aktyvių ir neabejingų savo kraštui gyventojų. Tik darnus darbas duos gerus rezultatus". Vėliau išsamų pranešimą apie Aluntos krašto ugniagesių istoriją iki 1940 metų pristatė kraštietis Gintautas Šeikis, atskleisdamas mažai žinomus svarbiausius šio krašto ugniagesių ir ne tik jų istorijos faktus. Gintautas Šeikis įteikė vertingą istorinę vertę turinčias dovanas - 1934 m. išleistą "Ugniagesio vadovėlį' ir 1936 m. išleistą knygutę "Ugniagesyba ir mokykla". Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras padėkojo ugniagesiams ir pristatė dovaną - ekskursiją į Seimą. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Jauneika tardamas prasmingus padėkos žodžius įteikė Molėtų rajono mero padėkos raštus Alantos ugniagesių komandos ugniagesiams - gelbėtojams Dainiui Rakauskui ir Sigitui Dulinskui, taip pat įteikė dovaną Alantos ugniagesių komandai. Utenos APGV viršininkas pulkininkas Olegas Kovalevskis savo sveikinimo kalboje akcentavo prevencinio darbo svarbą, apie tai jog dabartiniame technologijų amžiuje ir ugniagesyba turi žengti su laiku, yra reikalinga prisitaikyti prie modernėjančio gyvenimo pakitimų. Už prevencinį darbą O. Kovalevskis įteikė PAGD ženklą "Už gyventojų saugą" Molėtų PGT VPP vyr. inspektoriui Rolandui Pumpučiui, taip pat pristatė apdovanojimą Molėtų rajono merui Stasiui Žviniui,  kuris tą dieną dėl vizito Lenkijos Respublikoje negalėjo dalyvauti šventėje. Taip pat O. Kovalevskis įteikė PAGD direktoriaus padėką Alantos ugniagesių komandos skyrininkui Valdui Uščiauskui, o Utenos APGV viršininko padėką Alantos UK ugniagesiui -gelbėtojui Vytautui Repečkai. Žodį taręs Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus pasveikino visus susirinkusius ir palinkėjo alantiškiams pirmiems žengti savanorijos keliu, kaip tarpukario laikotarpiu taip ir dabar, nes taip alantiškius įpareigoja pirmoji abėcėlės raidė. Alantos seniūnas Aidonas Užubalis renginyje pareiškė žodinį prašymą priimti į savanorių gretas. Alantos gimnazijos direktorė Dalia Skebienė linkėjo ugniagesiams saugiai atlikti savo pareigą, ramybės ugniagesiams ir jų šeimos nariams. Alantos parapijos klebonas Sigitas Sudentas linkėjo ugniagesiams Šv. Florijono ir Šv. Agotos globos, dovanojo alantiškiams ugniagesiams kryžių, Šv. Raštą, kardą kovoti su ugnimi. Klebonas papasakojo savo patirtį kada galėjo nukentėti nuo gaisro, bet ugniagesių dėka pavyko išvengti didesnių nuostolių. Parapijos klebonas šia proga gegužės 31 d.  aukojo Šv. Mišias ir alantiškiams ugniagesiams įteikė Šv. Agotos duonos. Kaimynai iš Anykščių rajono ugniagesių tarnybos pasveikino savo kolegas kaip tikri ugniagesiai- įteikė alantiškiams originalią tikrą ugniagesių dovaną, ir taupyklę tarnybos vadovui-pradėti rinkti lėšas naujam gaisriniam automobiliui. Baigiantis renginiui Molėtų rajono uniagesių tarnybos vadovas už bendradarbiavimą organizuojant renginį įteikė padėkas Alantos gimnazijos direktorei Daliai Skebienei ir istorikui, kraštiečiui Gintautui Šeikiui, Alantos gimnazijos moksleiviams puikiai koncertavusiems šventėje. Paskutinis šventės akcentas - renginį vedusi Vaida Saugūnienė pakvietė visus ir dabar dirbančius ir išėjusius į užtarnautą poilsį Alantos krašto ugniagesius bendrai nuotraukai.

Daugiau informacijos :Alantos gimnazija, Molėtų krašto laikraštis "Vilnis", Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Alantos technologijos ir verslo mokykla

Varžybų nugalėtojai su šventės svečiais

Demonstruojama technika

Renginio svečiai gimnazijos salėje

Alantos UK skyrininkui Valdui Uščiauskui padėką įteikia Utenos APGV viršininkas Olegas Kovalevskis 

Nuotraukos :Molėtų PGT

]]>
1229 Tue, 02 June 2015 06:06:05
2015 m. balandžio 28 d. Ukmergėje įvyko Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimo darbo grupės posėdis. 2015m. balandžio 28 d. Ukmergės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje įvyko Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimo darbo grupės posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo darbo grupės vadovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Vygandas Kurkulis. Posėdyje pristatyti PAGD atlikti darbai įgyvendinant poįstatyminių aktų rengimą, analizuota gyventojų , bendruomenių, savivaldos institucujų  požiūris į savanorių ugniagesių kūrimąsi.

Ukmergės PGT viršininkas Rimvydas Lukošius pristatė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos patirtį perdirbant gaisrinius automobilius, pristatė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos perspektyvinį planą, dalijosi gerąja patirtimi diegiant transporto kontrolės sistemą.

Posėdyje pristatyta savanorių ugniagesių veikla kaimyninėse šalyse -Lenkijoje, Estijoje.

Diskusijose dalyvavę savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai iš Alytaus , Zarasų , Molėtų ir Ukmergės rajonų išsakė savo nuomonę ir pasiūlymus . Aktualiausi klausimai - savanorių ugniagesių alarmavimas, darbo laiko apskaita, kompensavimo už sugaištą laiką ir patirtas sąnaudas vykdant savanorišką ugniagesių veiklą tvarka, savanorių ugniagesių draudimo , materialinio aprūpinimo ,  savanorių ugniagesių apmokymo  klausimai. Diskutuota apie esamų ugniagesių komandų pertvarkos kryptis .

Darbo grupės posėdžiai vyksta kartą per ketvirtį. Ukmergėje vyko antrasis darbo grupės posėdis.

 

Ukmergės PGT nuotrauka.

]]>
1153 Wed, 29 April 2015 04:04:02
Ženkli rajono savivaldybės parama Šiais metais  svarią materialinę paramą rajono ugniagesiams skyrė Molėtų rajono savivaldybė.

Už rajono savivaldybės skirtas lėšas yra nupirkta:

-6 vnt. automobilinių skaitmenių radijo stočių kurios sumontuotos į visus rajono ugniagesių automobilius,

-3 vnt. nešiojamų skaitmenių radijo stočių,

-Ištraukiamosios kopėčios Inturkės ugniagesių komandai,

-Sudedamosios kopėčios Skudutiškio ir Joniškio ugniagesių komandoms,

-4 vnt. GPS imtuvai su programine įranga.

Šiais metais rajono savivaldybės užmegztų ryšių dėka ,iš kolegų Vokietijoje-Horstelio savivaldybės savanorių ugniagesių gautas lengvasis automobilis Mercedes-Benz 308 D. Automobilis perduotas Molėtų rajono ugniagesių tarnybai ir naudojamas ugniagesių komandų veiklos užtikrinimui palaikyti.Tai yra jau trečiasis automobilis kurį Molėtų rajono ugniagesių tarnybai perdavė Horstelio ugniagesiai.

Nuo šių metų spalio 1d. padidinus minimalų atlyginimą iš valstybės skirtų lėšų nebuvo numatyta skirti piniginių lėšų ugniagesių atlyginimams padidinti iki patvirtinto dydžio. Džiugu ,kad tarnybos vadovybei kreipusis į Molėtų rajono savivaldybės tarybą, yra numatyta  papildomai skirti  7000,- Lt  ir pabaigti metus be įsiskolinimo ,išmokant darbuotojams padidintą atlyginimą.

Paskutiniame šiais metais  Molėtų rajono  savivaldybės tarybos posėdyje, buvo nutarta Molėtų rajono ugniagesių tarnybai perduoti 3vnt. užtvarinių daugkartinio naudojimo bonų skirtų užtverti vandens telkinių užterštas vietas  siekiant išvengti gamtos užteršimo. Minėtų bonų kaina 4226.77 Lt.

Bendra Molėtų rajono savivaldybės suma skirta rajono ugniagesiams siekia 44226.77 Lt.

Už suteiktą paramą dėkojame:

Molėtų rajono savivaldybės tarybai,

Molėtų rajono merui Stasiui Žviniui,

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Vaclovui Seniūnui,

Molėtų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos skyriaus vyr. specialistui Daniui Židoniui.

 

Nuotrauka: http://www.feuerwehr.hoerstel.de/

]]>
901 Mon, 15 December 2014 01:12:34
Pasitarimas PAGD Gruodžio 11 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente vyko departamento vadovybės, departamentui pavaldžių įstaigų viršininkų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovų ir profesinių sąjungų atstovų pasitarimas. Į jį atvyko ir vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis bei viceministras Artūras Norkevičius. Ministras S. Skvernelis išsakė savo nuomonę dėl Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus. Jiems šių metų lapkričio 6 d. pritarė LR Seimas.

„Tarnyba, kuri turi didžiausią gyventojų pasitikėjimą, jį įgijo ne atsitiktinai, o geru darbu. Pasitikėjimą išlaikyti nelengva. Žmonės vertina visą gelbėjimo sistemą šalyje – nuo ugniagesio, kuris atvyksta gesinti gaisro, iki vadovo. Svarbiausias tikslas, kad ši sistema veiktų sklandžiai ir keltų gyventojų pasitikėjimą. Šios dvi grandys – valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir savivaldybių ugniagesiai yra skirtingose pozicijose. Savivaldybėse daugiau problemų, padėtis nėra normali ir ji tęstis negali. Todėl ir atsirado įstatymo pataisos, kurios įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Įstatymai priimti, dabar juos reikia įgyvendinti. Kaip mes tai padarysime? Ar pavyks sukurti normalią dviejų lygių sistemą? Tikslas – per 2015 m. pasirengti taip, kad būtų maksimaliai išnaudotos biudžeto lėšos, išsaugoti darbiniai interesai, savanorių pagrindu būtų sukurta nauja sistema,“ – kalbėjo ministras S. Skvernelis. 

Ministras S. Skvernelis taip pat pažymėjo, jog labai svarbu užtikrinti, kad perėjimas būtų efektyvus ir nenukentėtų paslauga gyventojams: „Reikia ieškoti racionalių sprendimo būdų. Tai vienas iš dviejų strateginių tikslų – efektyvus savanoriškos ugniagesių veiklos sukūrimas ir Bendrojo pagalbos centro problemų išsprendimas. Aš domėsiuosi šio proceso eiga ir problemomis. Esu pasirengęs konstruktyviai jas spręsti ir išnaudoti politines galimybes ir svertus. Taigi visus kviečiu konstruktyviam darbui.“

Departamento direktorius Remigijus Baniulis padėkojo ministrui už padrąsinimą kuriant savanoriją Lietuvoje. „Seimas žengė didelį žingsnį savanorijos įteisinimo link. Mes visi kartu turėsime siekti bendro tikslo ir rezultato. Šiandien šalyje yra 277 savivaldybių ugniagesių komandos, eksploatuojamos 428 automobilinės cisternos. Ar kas nors esate patenkintas jų finansavimu? Matau, kad nėra nė vieno,“ – konstatavo departamento vadovas.

Nors, pasak direktoriaus R. Baniulio, nuo 2006 m. finansavimas savivaldybių ugniagesių komandoms padidėjo beveik dvigubai, komandos to nepajuto, nes beveik visos lėšos – 95 proc. išleidžiamos atlyginimams. „Tikiuosi, kad tokią padėtį pakeis savanorių ugniagesių veiklos įteisinimas. Lėšas, kurios buvo skiriamos darbuotojams apmokėti už darbą, dabar bus galima skirti įrangos ir technikos atnaujinimui. Mūsų laukia tikrai dideli iššūkiai. Nusistovėjusį darbą sudrumsčia galimybė pereiti prie savanorijos. Įstatymo pataisa suteikia jums galimybę tapti savanorių „operatoriais“. Šiandien Lietuvoje yra 500 savanorių. Jeigu nebūtų priimtos įstatymo pataisos, susidarytų priešprieša. Dabar jūs įgaunate teisę organizuoti jų veiklą. Pinigų valstybė neturi, gaisrinės technikos amžiaus vidurkis – apie 30 metų, tad verta pamąstyti, kaip jūsų darbą padaryti racionalesnį ir efektyvesnį. Mes turime veikti kaip partneriai. Mes suteiksime visapusišką pagalbą, jeigu eisime viena kryptimi. Jeigu per 2015-2016 m. rimtai padirbėsime, daug klausimų galėsime išspręsti neskausmingai ir pasiekti geresnių rezultatų. Kito kelio šiandien aš nematau, nes valstybė neturi tiek pinigų, kad galėtų drastiškai pakeisti situaciją,“ – teigė jis.  

Kaip bus įgyvendinamos įstatymo pataisos ir organizuojama savanorių ugniagesių veikla, kalbėjo departamento  direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis. Jis pažymėjo, jog savanorių veikla jau įteisinta Latvijoje ir Estijoje, netgi Baltarusijoje yra savanorių, o geriausiai ši sistema veikia Lenkijoje. „Jeigu Lenkijos parlamente savanoriai ugniagesiai susivienytų į vieną frakciją, jie sudarytų daugumą jame“, - sakė V. Kurkulis.

V. Kurkulis paaiškino susirinkusiems, jog savanoriai ugniagesiai bus dviejų lygių – dalyvaujantys gaisrų gesinime ir dalyvaujantys šviečiamojoje profilaktinėje veikloje. Savanoriais, dalyvaujančiais gaisrų gesinime, galės tapti 18-65 m. piliečiai, jie turės atitikti tam tikrus sveikatos ir bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus. Taip pat turės būti numatytas savanorių mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programos, pinigų kontrolės mechanizmas, tipinių funkcijų vykdymo tvarka, patvirtintas savanorių pažymėjimas ir ženklas bei apmokėjimas už laiką, praleistą mokymosi metu ir darbą incidentuose. Su savanoriais ugniagesiais bus sudaromos savanoriškos veiklos sutartys.

Norint tapti savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, reikės pateikti prašymą savivaldybės ugniagesių tarnybai, pasitikrinti sveikatą ir bendrąjį fizinį pasirengimą, tada bus rengiami mokymai, reikės išlaikyti egzaminą ir jam bus suteikta teisė tapti savanoriu ugniagesiu. Sutartis savanoriškai veiklai bus pasirašoma 4 metams. Po 4 metų ją bus galima pratęsti.

Savanoriais ugniagesiais prevencinei veiklai galės tapti asmenys nuo 14 metų. „Apie 40 proc. Lietuvos žmonių yra dalyvavę savanoriškoje veikloje, ypač jaunimas, - sakė V. Kurkulis. - Taigi gaisrų prevencijos savanoriais ugniagesiais reikėtų pasitelkti jaunimą ir vyresnius žmones, kuriems jau per sunku gesinti gaisrus. Jiems reikės pateikti prašymą, išklausyti įvadinius mokymus, išlaikyti egzaminą ir sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, kurią po 4 metų galima peržiūrėti, nes jauni žmonės galbūt norės tapti gaisrų gesintojais. Visos šios tvarkos nebus taikomos esamiems ir būsimiems valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybių ugniagesiams. Jiems norint tapti savanoriu tereikės prašymo.“

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai departamento direktoriui R. Baniuliui ir pavaduotojui V. Kurkuliui turėjo labai daug klausimų: kas bus su dabartiniais ugniagesių komandų darbuotojais, kur rasti savanorių, jeigu ištuštėję kaimai, kaip jiems bus mokama už darbą, ar nebus mažinamos lėšos savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms ir kt. „Jeigu negalite pakeisti situacijos, pakeiskite požiūrį į ją, - sakė jiems  departamento direktorius R. Baniulis. – Tą ir siūlau padaryti. Mums svarbiausia, kad kuo daugiau savanorių atsirastų kaimo vietovėse. Savanorių gretose gali būti ir krašto apsaugos savanoriai, ir šauliai, ir statutiniai bei nestatutiniai pareigūnai nedarbo metu. Suprantu, kad šis procesas gali užsitęsti 2-4 metus, tačiau svarbiausia, kad jis prasidėtų.“

Pasitarime mintimis pasidalijo ir Lietuvos ugniagesių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Saulius Džiautas. Be kita ko, jis sakė, jog jau išėjo į pareigūno pensiją ir taip pat mielai taptų savanoriu ugniagesiu: „Gyvenu Lentvaryje. Kartą naktį šalia degė namas, tačiau mano langai į kitą pusę ir aš negirdėjau. Būdamas savanoriu, būčiau gavęs žinutę ir nuskubėjęs į pagalbą. Beje, Lentvaryje gyvena ir daugiau statutinių ir nestatutinių ugniagesių, kurie, manau, irgi sutiktų tapti savanoriais. Linkiu, kad šis įstatymas ir jo pakeitimai neliktų tiktai popieriuje.“

Šaltinis : vpgt.lt

]]>
888 Fri, 12 December 2014 06:12:06
Molėtų rajono ugniagesių komandose vyksta darbuotojų praktinių ir teorinių žinių patikrinimas   Molėtų rajono ugniagesių komandose vyksta darbuotojų praktinių ir teorinių žinių patikrinimas.

 Pirmiesiems teko parodyti savo žinias ir gebėjimus Giedraičių ugniagesių komandos darbuotojams.Darbuotojų žinias ir gebėjimus vertino Utenos APGV Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus ir Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma.

  Visų pirma darbuotojai buvo supažindinti su teisinėmis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų najienomis - pristatytas savivaldybių priešgaisrinių tarnybos veiklos sričių aprašas .Taip pat akcentuota pastovaus darbuotojų tobulinimose būtinybė,juk ir ugniagesių komandas pasiekia naujos technolagijos ,tai ir skaitmeninės radijo stotys , GPS imtuvai. Taip pat atkreiptas dėmesys į gyvenviečių vienodais arba panašiais pavadinimais toje pačioje seniūnijoje žinojimą. Juk vien Giedraičių seniūnijoje yra 3 Miškinių kaimai ,2 Dienavagių kaimai ,todėl labai svarbu gavus pranešimą apie gaisrą pasitikslinti kurioje vietoje yra minėta gyvenvietė. Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus pažymėjo apie vandens šaltinių buvusių prie gamybinių objektų žinojimo svarbą, prašydamas ugniagesių atkreipti į tai papildomą dėmesį.

 Vėliau buvo tikrinamos ugniagesių teorinės žinios ir vykdomi praktinio pasirengimo pratimai. Pasibaigus pratimų atlikimui buvo susirinkta aptarti šių metų žinių patikrinimo rezultatus, diskutuota kitais ugniagesiams aktualiais klausimais.

 Šį mėnesį toks žinių ir gebėjimų vertinimas vyks visose rajono ugniagesių komandose.

 

Gintas Gobys ir Rimantas Starkus atlieka "pirmos pagalbos švirkšto padavimą"

Jonas Dobilas ir Vytautas Čaikauskas stato ištraukiamasias kopėčias 

Iš kairės :Ugniagesiai- Vytautas čaikauskas, Molėtų PGT v-kas Romualdas Rimkus, Jonas Dobilas, Gintas Gobys,Rimantas Starkus, Viktoras Krylovičius, Juozas Dragūnas ,Audrius Taraškevičius,  Giedraičių UK skyrininkas Algirdas Taraškevičius.

]]>
822 Thu, 06 November 2014 03:11:50
Išlydėtas į pensiją Danielius Jovaiša Šių metų rugsėjo 26d. išlydėtas į pensiją ilgametis Skudutiškio ugniagesių komandos ugniagesys-gelbėtojas Danielius Jovaiša. Danielius Jovaiša pradėjo tarnybą 1995 metų gruodžio 23 d.

Danielius Jovaiša  yra skatintas  Ugniagesių tarnybos padėkos raštais už nepriekaištingą tarnybą 2003-aias ir 2013 metais. 2008 -ais metais D.Jovaišai padėkos raštą įteikė Molėtų rajono mero pavaduotojas H.Ivickas.

Dėkojame už ilgametę tarnybą!

]]>
745 Mon, 29 September 2014 10:09:46
Pratybos Molėtų pradinėje mokykloje Rugsėjo 25d. Molėtų pradinėje mokykloje vyko pratybos. Pratybose dalyvavo Molėtų PGT ir Inturkės ir Alantos UK ekipažai.

Pratybų metu buvo išbandyta mokyklos priešgaisrinė signalizacija, buvo vykdomas mokinių ir darbuotojų organizuotas evakuavimas, išbandytas vidaus priešgaisrinis vandentiekis .

Po pratybų vaikai galėjo apžiūrėti gaisrinę techniką.

 

Nuotraukos : Molėtų PGT VPPP viršininkas R. Kulikauskas

]]>
738 Fri, 26 September 2014 08:09:55
Utenos APGV Molėtų PGT VPPP pareigūnai kartu su Utenos VPK Molėtų raj. PK pareigūnais gegužės 19-23 d.  vykdė, jau tampančias tradicinėmis, akcijas „Saugus automobilis“ ir „Švyturėliai“. Utenos APGV Molėtų PGT VPPP pareigūnai kartu su Utenos VPK Molėtų raj. PK pareigūnais gegužės 19-23 d.  vykdė, jau tampančias tradicinėmis, akcijas „Saugus automobilis“ ir „Švyturėliai“. Akcijos „Saugus automobilis“ metu buvo tikrinama,  ar automobiliai aprūpinti galiojančiomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, ar  atliekama išorinė variklio skyriaus apžiūra ir kaip  pritvirtinti akumuliatoriai.  Vadovaujantis „Bendrosiomis  gaisrinės saugos taisyklėmis“ lengvajame automobilyje  privalo būti ne mažesnis kaip 2 kg gesintuvas. Reido metu patikrinti 55 automobiliai. Deja, pareigūnai buvo nemaloniai nustebinti, kad tik 4 automobiliuose buvo rastos galiojančios pirminės gaisro gesinimo priemonės. Net 18 automobilių,   patikrintų reido metu, pirminių gaisro gesinimo priemonių  visiškai  nebuvo. Dar  25 automobiliuose jos buvo, tačiau pasibaigęs  gesinimo medžiagos patikrinimo terminas, 8 automobiliai aprūpinti galiojančiomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, tačiau pagal reikalavimus yra  per mažo svorio. Šios akcijos rezultatai parodė, kad situacija per pusmetį nepasikeitė, patikrinimo rezultatai išlieka labai panašūs. Kiek geresnė situacija pastebėta tikrinant variklio skyrių. Pastabų neturėta 47 % automobilių vairuotojams. Noriu priminti, kad  prieš pusę metų priekaištų neturėta tik 25% . Tikime, kad dalies vairuotojų duotas pažadas iš karto įsigyti gesintuvą nebuvo tušti žodžiai...

          Prevencinės akcijos „Švyturėliai“ metu siektas tikslas atkreipti vairuotojų dėmesį į specialiąsias transporto priemones su įjungtais garsiniais ir žybčiojančiais šviesiniais signalais. Deja, ir šioje srityje Molėtų mieste vairuotojai nepasirodė kaip pareigingi eismo dalyviai. Nemaža dalis vairuotojų nesivargina pasitraukti į dešinį kelkraštį ir sustoti, praleidžiant specialiuosius automobilius,  kaip numatyta kelių eismo taisyklėse. Susimąstykime! Kaip dažnai mes linkę kaltinti specialiųjų tarnybų pareigūnus,  kad  jie per ilgai vyksta į įvykio vietą. Bet gal mes savo neatsakingu vairavimu irgi prisidedame prie to, kad į nelaimę skubantys pareigūnai ilgiau vyktų į nelaimės vietą?

  Tokios specialiųjų tarnybų bendros akcijos planuojamos ir ateityje.

Utenos APGV Molėtų PGT VPPP vyr.inspektorius Rolandas Pumputis

]]>
565 Mon, 26 May 2014 01:05:37
Šv.Florijono dienos minėjimas   Šiais metais Šv. Florijono dienos minėjimas prasidėjo balandžio 29 d. Utenoje, kur Utenos kultūros centro salėje vyko Utenos krašto ugniagesių veiklos 90-ies metų paminėjimo renginys ir knygos apie šio krašto ugniagesius pristatymas.Plačiau apie šventę. Renginyje dalyvavo ir ugniagesius sveikino Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Molėtų ugniagesius atstovavo Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus , Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma ,ugniagesiai-veteranai -buvęs Molėtų profesianalios priešgaisrinės dalies vairuotojas Algirdas Meigys ir buvęs Alantos ugniagesių komandos skyrininkas Petras Pivoras.

Gegužės 2 d. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojai rinkosi Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, kur šventas mišias laikė Molėtų dekanas Kęstutis Kazlauskas ir vikaras Mindaugas Grenda. Po šventų mišių dvasininkai pasveikino kiekvieną ugniagesį, palinkėjo Dievo palaimos.

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, kartu su ugniagesiais dalyvavęs Šv. Mišiose, pasveikino jau išėjusius į užtarnautą poilsį ir dabar dirbančius abejose tarnybose darbuotojus ,įteikdamas jiems padėkos raštus ir atminimo dovanas.

Molėtų rajono mero padėkos raštais apdovanoti Molėtų PPD vairuotojas Algirdas Meigys, Alantos UK skyrininkas Petras Pivoras, Molėtų PGT pamainos vadas Rolandas Skobas , Molėtų PGT ugniagesys-gelbėtojas Jonas Sadauskas, Alantos UK ugniagesys-gelbėtojas Sigitas Dulinskas, Skudutiškio UK ugniagesys-gelbėtojas Algirdas Juozas Bučinskas. Vėliau šventė tęsėsi Molėtų PGT kieme, kur Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius pasveikino ir  įteikė padėkas ugniagesių komandų darbuotojams - Alantos UK ugniagesiui-gelbėtojui Valdui Rutkauskui, Inturkės UK ugniagesiui-gelbėtojui Algirdui Verikui, Joniškio UK ugniagesiui-gelbėtojui Zigmui Bankauskui ir Giedraičių UK ugniagesiui-gelbėtojui Juozui Dragūnui. Taip pat visų rajono ugniagesių komandų atstovams buvo perduota knyga "Utenos krašto ugniagesiams-90". Baigdami oficialią dalį, visi šventės dalyviai jau tradiciškai  įsiamžino prie Šv.Florijono skulptūros.

Sekmadienį, gegužės 4d. ugniagesiai iš visos vėl rinkosi į Uteną, kur vyko respublikinė Šv. Florijono dienos paminėjimo šventė ir varžybos. Plačiau apie šventę. Šioje šventėje Generalinio Policijos komisaro S.Skvernelio padėkos raštu buvo apdovanotas Molėtų PGT vyr. inspektorius Rolandas Pumputis.

Sveikiname visus apdovanotuosius ir linkime kuo geriausios sekmės visuose darbuose!

Nuotraukos : R.Pumputis

]]>
517 Mon, 05 May 2014 01:05:12
Numatoma reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus Vidaus reikalų viceministras Žimantas Pacevičius Seimui pateikė Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIP-4671), kuriais siekiama reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus.

Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus, galėtų tapti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 60 metų Lietuvos gyventojai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus sveikatos ir bendrojo fizinio parengtumo reikalavimus. Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą savanorių ugniagesių rinktinėje, galėtų tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos gyventojai.

Teikiamu projektu siūloma nustatyti savanorių ugniagesių rinktinės organizavimo, veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus, taip pat įtvirtinti savanorių ugniagesių socialines garantijas ir išsamiai reglamentuoti ugniagesių rinktinių ir jų narių veiklą.

Pagal siūlomas pataisas, jei savanoris ugniagesys dalyvautų mokymuose ar pratybose, darbdavys, švietimo ar studijų įstaigos vadovas privalėtų savanorį ugniagesį išleisti iš darbo, švietimo ar studijų įstaigos ir išsaugoti jam darbo, mokslo ar studijų vietą, tačiau ne daugiau kaip 10 darbo, mokslo ar studijų dienų per metus. Gesinantiems gaisrus savanoriams ugniagesiams galėtų būti mokama ne didesnė kaip 1 proc. Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą gesinant gaisrus. Savanoriams ugniagesiams taip pat būtų kompensuojamos išlaidos, susijusios su savanorio ugniagesio atlikta veikla.

Teisės akto pakeitimais numatoma apibrėžti savanorio ugniagesio sąvoką, nustatyti reikalavimus savanoriui ugniagesiui. Tam, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai organizuoti savanorių ugniagesių savanorišką veiklą, o savanoriams ugniagesiams – tinkamai dalyvauti šioje veikloje, projekte siūloma apibrėžti savanorių ugniagesių rinktinės struktūrą, jos uždavinius, narystę savanorių ugniagesių rinktinėje. Siekiant, kad savanoris ugniagesys turėtų būtinas žinias, reikalingas dalyvauti savanoriškoje veikloje, projekte siūloma įtvirtinti ir nuostatą dėl savanorių ugniagesių mokymo prieš priimant į savanorių ugniagesių rinktinę.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 50 Seimo narių, prieš – 9, susilaikė 35 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje numatoma grįžti birželio 3 d.

Šaltinis: lrs.lt

]]>
498 Fri, 18 April 2014 02:04:15
Etnokosmologijos muziejuje vyko ugniagesių pratybos Kovo 14 d. Lietuvos etnokosmologijos muziejuje buvo surengtos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos taktinės pratybos. Jų tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą gaisrui viršutiniame kupole gesinti ir išbandyti Utenos APGV komandos automobilinių kopėčių AKK-37-IVECO MAGIRUS tinkamumą žmonėms gelbėti įvykus incidentui Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.

Vanduo į menamo incidento vietą buvo tiekiamas perpumpavimo būdu. Etnokosmologijos muziejus įsikūręs šalia ežero, tačiau privažiuoti prie jo pakrantės sunkiajai ugniagesių technikai, ypač rudenį ar pavasarį, sudėtinga. Todėl tam buvo panaudota Molėtų rajono Skudutiškio UK autocisterna, nuo jos nutiesta per 200 metrų ilgio magistralinė linija stačiu kalno šlaitu. Toliau vanduo pumpuotas Alantos UK autocisterna. Tačiau švirkštininkus pakėlus iki stiklinio Etnokosmologijos muziejaus kupolo, paaiškėjo, kad vandens slėgis, kad švirkštai dirbtų normaliai, per mažas. Todėl buvo panaudotas ir Molėtų PGT „Renault Midlum“ siurblys.

Daugiausia abejonių planuojant pratybas kilo dėl to, ar pavyks automobilinėmis kopėčiomis pasiekti kupolą. Nors pagal techninius duomenis autokopėčių ilgio – 37 metrų užtenka, tačiau jas pastatyti gan sudėtinga, nes aikštelė šalia bokšto nedidelė, su nuolydžiais. Tačiau pratybos parodė, kad technika ir Utenos APGV komandos pareigūnai dirba puikiai – buvo pasiektas ne tik kupolo pagrindas, bet ir jo viršus.

Šaltinis :vpgt.lt

Pratybų nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukų autorius-Molėtų VPPP vyr. inspektorius R. Pumputis

]]>
423 Mon, 17 March 2014 09:03:25
Įvyko darbuotojų susirinkimas 2014 metų kovo 3 dieną įvyko Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojų metinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas,Molėtų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Danius Židonis, Utenos APGV Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Dalius Ražanas. Susirinkimą vedė tarnybos direktorius Linas Dirma.

L.Dirma pristatė tarnybos veiklos ataskaitą už 2013 metus ir  pagrindines veiklos kryptis 2014-iems metams:

1.Aprūpinti ugniagesių komandas minimalia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 1-204 reikalavimus. Aprūpinti ištraukiamosiomis kopėčiomis Inturkės , Joniškio, Skudutiškio ugniagesių komandas.
2 .Siekti ugniagesių komandų budinčiose pamainose didesnį budinčių po 2 dirbančius ugniagesius -gelbėtojus rodiklį.  Pagerinti budėjimo po 2 darbuotojus  rodiklį iki 80 proc. nuo viso darbo laiko.
3.Darbuotojų veiklos kontrolės, ypač savaitgaliais, valstybinių švenčių ir nakties metu, stiprinimas.

4. Ugniagesių-gelbėtojų mokymo darbo vietoje kokybės gerinimas.Griežtai laikytis mokymosi darbo vietoje tvarkos. Didesnį dėmesį skirti žemėlapių studijavimui. Atkreipti įpatingą dėmesį į darbo saugos reikalavimų incidentų vietoje laikymąsi.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas susirinkusiems pristatė aktualias rajono problemas, supažindino su priimtu Molėtų rajono biudžetu 2014-iems metams.V.Seniūnas pranešė darbuotojams , kad apsvarsčius  rajono finansines galimybes , yra numatyta skirti 31 tūkstantį litų ugniagesių komandų gaisrinei įrangai ir skaitmeninėms radijo stotims įsigyti. Su seniūnijų seniūnais bus aptarta priešgaisrinių vandens šaltinių būklė gyvenvietėse. V.Seniūnas pažymėjo, kad tarnybos problemos- Alantos ugniagesių komandos pastatas, sena technika , įrangos trūkūmas, yra žinomos rajono vadovybei ir išreiškė viltį , kad ugniagesių komandų darbuotojai yra patyrę ir sugebės susitvarkyti su savo pareigomis.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialistas civilinei saugai Danius Židonis pranešė ,kad yra planuojama aprūpinti ugniagesių komandas GPS imtuvais.

Utenos APGV Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Dalius Ražanas padėkojo susirinkusiems ugniagesiams už bendrą darbą. D.Ražanas pažymėjo, kad kaip ir ankstesniais metais šiemet bus vykdomi darbuotojų mokymai, darbuotojų žinių patikrinimas, supažindino su planuojamais taktiniais mokymais Molėtų rajone. D.Ražanas akcentavo rajono žemėlapių studijavimą ieškant optimalaus maršruto į incidento vietą, darbuotojų darbo saugos reikalavimų laikymasi.

Darbuotojai  turėjo klausimų apie gatvių pavadinimų lenteles, skaitmeninių radijo stočių naudojimą, privažiavimo prie vandens šaltinių sunkumus.

Apibendrinant susirinkimą pasidžiaugta, kad šiemet yra numatyta skirti daugiau lėšų tarnybos veiklai , darbuotojams nebereikės taupyti nemokamų atostogų sąskaita - atitinkamai saugesni bus ir rajono gyventojai.

Nuotrauka:vilnis.lt

]]>
404 Wed, 05 March 2014 10:03:23
Startuoja nauja Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos svetainė Jau pradėjo veikti nauja Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos svetainė http://gpis.vpgt.lt.,,Šią svetainę kurdami, siekėme, kad Lietuvos gyventojai ir užsienio piliečiai, esantys mūsų šalies teritorijoje,  kuo paprasčiau galėtų nusistatyti savo mobiliuosius telefonus, kad gautų pranešimus tiesiogiai  į savo telefonus apie gresiančias nelaimes.  Ši paslauga gyventojams – nemokama. Svetainės lankytojai ras visą norimą informaciją apie telefonų nustatymus, gaus reikiamus atsakymus apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Mūsų tikslas, kad ji būtų patraukli, patogi ir funkcionali“,- sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis.

 Internetinėje svetainėje rasite aktualias naujienas, susijusias su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, mobiliųjų telefonų  aktyvinimo instrukcijas bei rekomendacijas, kaip elgtis nelaimės atveju. Jeigu lankytojai pasigestų tam tikros informacijos apie mobiliųjų telefonų nustatymą, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, svetainėje yra sudaryta galimybė užduoti klausimus, į kuriuos atsakys  specialistai. 
 
Informacija joje pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 
 
Ši svetainė sukurta įgyvendinant Europos Sąjungos projektą ,,Gyventojų perspėjimas ir informavimas, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“.

Šaltinis:vpgt.lt

]]>
379 Fri, 21 February 2014 12:02:47
Aptarta savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veikla ir problemos Vasario 20 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente vyko departamento vadovybės ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų viršininkų bei savivaldybių darbuotojų, kuruojančių ugniagesių komandų veiklą, pasitarimas. Į jį taip pat atvyko apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų vadovai ir kai kurių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkai. Pasitarimo pradžioje departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis apžvelgė valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2013-ųjų metų rezultatus ir 2014 m. veiklos kryptis.

R. Baniulis pažymėjo, kad departamentas nėra asignavimų valdytojas, tačiau siekia svarbiausio tikslo – teikti visuomenei operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisrų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais bei vykdyti gaisrų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją.

„Manau, mūsų ir jūsų tikslas yra vienas, ir mes, ir jūs dirbame ta pačia kryptimi, - sakė R. Baniulis, kreipdamasis į  savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovus. – Pagal vertinimo rodiklius mūsų tarnyba atrodo neblogai, tačiau tendencijos dėl žmonių žūties gaisruose – blogos. Štai ir šiandien Lazdijų rajone viename gaisre žuvo net trys žmonės. Pernai buvo beveik 19 tūkst. išvykimų į incidentus, gaisrų beveik tiek pat kiek ir 2012 m. 4521 gaisre dalyvavo ir jūsų pajėgos. Kaimo vietovėse savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos pernai gesino 690 gaisrų. Tie gaisrai pridaro labai daug nuostolių, juose žūsta daug žmonių. Kasmet sudarome potencialios gaisro aukos portretą. Paprastai tai asmenys, sunkiai keičiantys socialinius įgūdžius, gyvenantys iš pašalpų, mėgstantys vartoti alkoholį, rūkantys.“

Apžvelgdamas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklą, R. Baniulis pažymėjo, kad pernai Lietuvoje iš 11333  kilusių gaisrų 4543 gesinime dalyvavo savivaldybių ugniagesių komandos, dar 1658 jos užgesino savarankiškai. Pasak direktoriaus, šių komandų automobilinės cisternos maždaug 30 metų senumo, 15 proc. čia dirbančių ugniagesių neturi net bazinio ugniagesio išsilavinimo. SPT ugniagesių komandoje pamainoje budi po 2 ugniagesius, tačiau ne retas atvejis, kai būna tik vienas. Parengties vidurkis, kai buvo budima po du ugniagesius pamainoje 2013 m. – 84,9 proc., 2012 m. – 87,3 proc.
 
„Finansavimas savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms nuo 2011 m. buvo didinamas, tačiau šie pinigai buvo „pravalgyti“, nes padidėjo minimalus mėnesinis atlyginimas. Viena komanda per metus vidutiniškai išvažiuoja 21,6 karto. Šitie skaičiai verčia susimąstyti, kalbant apie veiklos naudingumo koeficientą. Prognozės dėl jūsų perspektyvos po 5 metų labai liūdnos: automobiliams bus jau 35 metai, investicijoms pinigų neskiriama, 30 proc. darbuotojų amžiaus vidurkis bus gerokai virš pensinio amžiaus, dar 27 proc. artės prie šio amžiaus. Todėl neieškant kardinalių sisteminių pakeitimų, bus blogai. Galbūt jums ir nepatrauklus savanorijos klausimas, tačiau tai vienintelis būdas išgyventi. Savanorija turėtų būti sukoncentruota prie savivaldybių priešgaisrinių tarnybų. Savanoriais galėtų tapti ir žmonės, dirbantys pas ūkininkus, ir patys ūkininkai, ir verslininkai. Pasaulis neišrado nieko gudresnio už savanorius. Ir Europos Sąjunga skatina savanorijos steigimą“, - kalbėjo direktorius.

R. Baniulis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovus informavo, kad nuo 2011 m. Vyriausybei, o vėliau ir Seimui yra pateiktas Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatyta įteisinti savanorių veiklą, tačiau kol kas jis nepatenka į Seimo darbotvarkę. Priėmus šias pataisas, bus nustatytos savanorių socialinės garantijos, kompensavimo klausimai, mokymai ir kt. „Ugniagesių komandų tinklas būtų išlaikytas toks, koks yra dabar, tačiau sumažintas ugniagesių skaičius. Tada būtų sutaupyta apie 10 mln. Lt, kuriuos būtų galima skirti technikai atnaujinti.  Savanorija nėra tam tikros savivaldybės reikalas. Tai bendrijos, miestelio reikalas. Jeigu Švėkšnoje kilus gaisrui būtų buvę savanorių, būtų atvažiavęs vienas ugniagesys ir būtų prisijungę kokie 5 parengti savanoriai, kurie ir užgesintų gaisrą. Prie savanorijos, be abejo, bus pereinama palaipsniui“, - kalbėjo direktorius.  

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų 2013 m. veiklą apibendrino ir 2014 m. prioritetus apžvelgė departamento direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis. 

„Mes turime ne tik remti ir padėti  savivaldybių priešgaisrinėms tarnybos, bet ir reikalauti veiklos efektyvumo. Šiuo metu šalyje yra 277 ugniagesių komandos. Jos turi 428 gaisrinius automobilius, turėtų būti 361, įskaitant ir rezervą. 60 automobilių reikėtų kažkur kitur panaudoti, nes stovintis automobilis irgi reikalauja pinigų. Komandose daug kur vis dar budi po vieną ugniagesį, nors gaisre reikėtų keturių. Tai negi į gaisrą reikia varyti keturis automobilius? Yra ugniagesių, nebaigusių bazinės mokymo programos. Ugniagesių gelbėtojų mokykla pernai pasitvirtino naują 112 val. programą, skirtą mokymui darbo vietoje. Jeigu pas jus yra ugniagesių, neturinčių bazinio išsilavinimo, reikia kontaktuoti su Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Šios mokyklos dėstytojai atvažiuos į rajonus. Jeigu tokių ugniagesių nedaug, galite kooperuotis ir su kitais rajonais. Neteisėta yra leisti žmonėms be bazinių žinių lįsti į ugnį. Keleri metai  Ugniagesių gelbėtojų mokykla negalėjo tenkinti poreikių, tačiau buvo rastas kompromisas. Bazinių mokymų kaina buvo 900, šitos programos – 500 Lt“, - kalbėjo V. Kurkulis. Į klausimą, iš kur gauti pinigų mokymams, jis atsakė, kad tokia galimybė yra per darbo biržas.

Pasak V. Kurkulio, 94 proc.  savivaldybių priešgaisrinių tarnybų lėšų atitenka darbo užmokesčiui ir Sodrai: „Veiklai lieka 6 proc., investicijoms – nieko. Tai viena iš priežasčių kurti savanoriją. O dabar atliekame tarsi socialinių išmokų mokėtojų vaidmenį. Tik 30 savivaldybių turi radijo ryšį. Skambinant į telefonus, iškvietimas užtrunka iki minutės, jeigu skambinama trims komandoms – jau trys minutės. Turint radijo stoteles, taupytųsi laikas. Valstybės kontrolė iškėlė klausimą, kodėl ne visos tarnybos aprūpintos ugniagesių apsaugos priemonėmis – kvėpavimo aparatais. Bet norint dirbti su kvėpavimo aparatu reikia pasitikrinti sveikatą. Be to, būtų gerai, jeigu Specialiojoje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje būtų atliktas turimų aparatų testavimas, kad bent jau žinotume, kokios jie būklės. SPGV taip pat gali atlikti ir senų siurblių remontą. Valstybės kontrolė taip pat nustatė, kad turimos apsaugos priemonės neatitinka standartų. Jeigu kam reikia pagalbos perkant apsaugos priemones – apsauginius drabužius, šalmus, batus, pirštines, taip pat kreipkitės į šią valdybą“.

V. Kurkulis susirinkusius supažindino ir su pernai priimtais teisės aktais: LRV 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“, PAGD direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu 1-204 „Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos sąrašo patvirtinimo“ ir kt.

Jis taip pat pateikė Valstybės audito ataskaitoje nurodytas rekomendacijas veiklai gerinti: parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktą, kuriame būtų apibrėžtos savivaldybių priešgaisrinių tarnybų funkcijos ir darbų apimtis, nustatyti reikalavimus šių tarnybų ugniagesių pareigybėms, nustatyti reikalavimus dėl ugniagesių profesinių žinių tikrinimo, kvalifikacijos tobulinimo, aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, KOAP, skaitmeniniu radijo ryšiu ir kt.

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai departamento vadovybei uždavė daug klausimų. Labiausia juos domino savanorijos steigimas: kaip bus aprūpinti savanoriai, kas galės jais tapti, kas juos parengs, ko tikėtis žmonėms iš savanorių ir kt.

Šaltinis:vpgt.lt

]]>
376 Fri, 21 February 2014 08:02:47