Naujienos

2014-05-05 01:05:12

Šv.Florijono dienos minėjimas

  Šiais metais Šv. Florijono dienos minėjimas prasidėjo balandžio 29 d. Utenoje, kur Utenos kultūros centro salėje vyko Utenos krašto ugniagesių veiklos 90-ies metų paminėjimo renginys ir knygos apie šio krašto ugniagesius pristatymas.Plačiau apie šventę. Renginyje dalyvavo ir ugniagesius sveikino Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Molėtų ugniagesius atstovavo Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus , Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma ,ugniagesiai-veteranai -buvęs Molėtų profesianalios priešgaisrinės dalies vairuotojas Algirdas Meigys ir buvęs Alantos ugniagesių komandos skyrininkas Petras Pivoras.

Gegužės 2 d. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojai rinkosi Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, kur šventas mišias laikė Molėtų dekanas Kęstutis Kazlauskas ir vikaras Mindaugas Grenda. Po šventų mišių dvasininkai pasveikino kiekvieną ugniagesį, palinkėjo Dievo palaimos.

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, kartu su ugniagesiais dalyvavęs Šv. Mišiose, pasveikino jau išėjusius į užtarnautą poilsį ir dabar dirbančius abejose tarnybose darbuotojus ,įteikdamas jiems padėkos raštus ir atminimo dovanas.

Molėtų rajono mero padėkos raštais apdovanoti Molėtų PPD vairuotojas Algirdas Meigys, Alantos UK skyrininkas Petras Pivoras, Molėtų PGT pamainos vadas Rolandas Skobas , Molėtų PGT ugniagesys-gelbėtojas Jonas Sadauskas, Alantos UK ugniagesys-gelbėtojas Sigitas Dulinskas, Skudutiškio UK ugniagesys-gelbėtojas Algirdas Juozas Bučinskas. Vėliau šventė tęsėsi Molėtų PGT kieme, kur Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius pasveikino ir  įteikė padėkas ugniagesių komandų darbuotojams - Alantos UK ugniagesiui-gelbėtojui Valdui Rutkauskui, Inturkės UK ugniagesiui-gelbėtojui Algirdui Verikui, Joniškio UK ugniagesiui-gelbėtojui Zigmui Bankauskui ir Giedraičių UK ugniagesiui-gelbėtojui Juozui Dragūnui. Taip pat visų rajono ugniagesių komandų atstovams buvo perduota knyga "Utenos krašto ugniagesiams-90". Baigdami oficialią dalį, visi šventės dalyviai jau tradiciškai  įsiamžino prie Šv.Florijono skulptūros.

Sekmadienį, gegužės 4d. ugniagesiai iš visos vėl rinkosi į Uteną, kur vyko respublikinė Šv. Florijono dienos paminėjimo šventė ir varžybos. Plačiau apie šventę. Šioje šventėje Generalinio Policijos komisaro S.Skvernelio padėkos raštu buvo apdovanotas Molėtų PGT vyr. inspektorius Rolandas Pumputis.

Sveikiname visus apdovanotuosius ir linkime kuo geriausios sekmės visuose darbuose!

Nuotraukos : R.Pumputis