Naujienos

2014-04-18 02:04:15

Numatoma reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus

Vidaus reikalų viceministras Žimantas Pacevičius Seimui pateikė Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIP-4671), kuriais siekiama reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus.

Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus, galėtų tapti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 60 metų Lietuvos gyventojai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus sveikatos ir bendrojo fizinio parengtumo reikalavimus. Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą savanorių ugniagesių rinktinėje, galėtų tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos gyventojai.

Teikiamu projektu siūloma nustatyti savanorių ugniagesių rinktinės organizavimo, veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus, taip pat įtvirtinti savanorių ugniagesių socialines garantijas ir išsamiai reglamentuoti ugniagesių rinktinių ir jų narių veiklą.

Pagal siūlomas pataisas, jei savanoris ugniagesys dalyvautų mokymuose ar pratybose, darbdavys, švietimo ar studijų įstaigos vadovas privalėtų savanorį ugniagesį išleisti iš darbo, švietimo ar studijų įstaigos ir išsaugoti jam darbo, mokslo ar studijų vietą, tačiau ne daugiau kaip 10 darbo, mokslo ar studijų dienų per metus. Gesinantiems gaisrus savanoriams ugniagesiams galėtų būti mokama ne didesnė kaip 1 proc. Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą gesinant gaisrus. Savanoriams ugniagesiams taip pat būtų kompensuojamos išlaidos, susijusios su savanorio ugniagesio atlikta veikla.

Teisės akto pakeitimais numatoma apibrėžti savanorio ugniagesio sąvoką, nustatyti reikalavimus savanoriui ugniagesiui. Tam, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai organizuoti savanorių ugniagesių savanorišką veiklą, o savanoriams ugniagesiams – tinkamai dalyvauti šioje veikloje, projekte siūloma apibrėžti savanorių ugniagesių rinktinės struktūrą, jos uždavinius, narystę savanorių ugniagesių rinktinėje. Siekiant, kad savanoris ugniagesys turėtų būtinas žinias, reikalingas dalyvauti savanoriškoje veikloje, projekte siūloma įtvirtinti ir nuostatą dėl savanorių ugniagesių mokymo prieš priimant į savanorių ugniagesių rinktinę.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 50 Seimo narių, prieš – 9, susilaikė 35 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje numatoma grįžti birželio 3 d.

Šaltinis: lrs.lt