Naujienos

2014-03-05 10:03:23

Įvyko darbuotojų susirinkimas

2014 metų kovo 3 dieną įvyko Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojų metinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas,Molėtų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Danius Židonis, Utenos APGV Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Dalius Ražanas. Susirinkimą vedė tarnybos direktorius Linas Dirma.

L.Dirma pristatė tarnybos veiklos ataskaitą už 2013 metus ir  pagrindines veiklos kryptis 2014-iems metams:

1.Aprūpinti ugniagesių komandas minimalia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 1-204 reikalavimus. Aprūpinti ištraukiamosiomis kopėčiomis Inturkės , Joniškio, Skudutiškio ugniagesių komandas.
2 .Siekti ugniagesių komandų budinčiose pamainose didesnį budinčių po 2 dirbančius ugniagesius -gelbėtojus rodiklį.  Pagerinti budėjimo po 2 darbuotojus  rodiklį iki 80 proc. nuo viso darbo laiko.
3.Darbuotojų veiklos kontrolės, ypač savaitgaliais, valstybinių švenčių ir nakties metu, stiprinimas.

4. Ugniagesių-gelbėtojų mokymo darbo vietoje kokybės gerinimas.Griežtai laikytis mokymosi darbo vietoje tvarkos. Didesnį dėmesį skirti žemėlapių studijavimui. Atkreipti įpatingą dėmesį į darbo saugos reikalavimų incidentų vietoje laikymąsi.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas susirinkusiems pristatė aktualias rajono problemas, supažindino su priimtu Molėtų rajono biudžetu 2014-iems metams.V.Seniūnas pranešė darbuotojams , kad apsvarsčius  rajono finansines galimybes , yra numatyta skirti 31 tūkstantį litų ugniagesių komandų gaisrinei įrangai ir skaitmeninėms radijo stotims įsigyti. Su seniūnijų seniūnais bus aptarta priešgaisrinių vandens šaltinių būklė gyvenvietėse. V.Seniūnas pažymėjo, kad tarnybos problemos- Alantos ugniagesių komandos pastatas, sena technika , įrangos trūkūmas, yra žinomos rajono vadovybei ir išreiškė viltį , kad ugniagesių komandų darbuotojai yra patyrę ir sugebės susitvarkyti su savo pareigomis.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialistas civilinei saugai Danius Židonis pranešė ,kad yra planuojama aprūpinti ugniagesių komandas GPS imtuvais.

Utenos APGV Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Dalius Ražanas padėkojo susirinkusiems ugniagesiams už bendrą darbą. D.Ražanas pažymėjo, kad kaip ir ankstesniais metais šiemet bus vykdomi darbuotojų mokymai, darbuotojų žinių patikrinimas, supažindino su planuojamais taktiniais mokymais Molėtų rajone. D.Ražanas akcentavo rajono žemėlapių studijavimą ieškant optimalaus maršruto į incidento vietą, darbuotojų darbo saugos reikalavimų laikymasi.

Darbuotojai  turėjo klausimų apie gatvių pavadinimų lenteles, skaitmeninių radijo stočių naudojimą, privažiavimo prie vandens šaltinių sunkumus.

Apibendrinant susirinkimą pasidžiaugta, kad šiemet yra numatyta skirti daugiau lėšų tarnybos veiklai , darbuotojams nebereikės taupyti nemokamų atostogų sąskaita - atitinkamai saugesni bus ir rajono gyventojai.

Nuotrauka:vilnis.lt