Naujienos

2015-04-29 04:04:02

2015 m. balandžio 28 d. Ukmergėje įvyko Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimo darbo grupės posėdis.

2015m. balandžio 28 d. Ukmergės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje įvyko Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimo darbo grupės posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo darbo grupės vadovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Vygandas Kurkulis. Posėdyje pristatyti PAGD atlikti darbai įgyvendinant poįstatyminių aktų rengimą, analizuota gyventojų , bendruomenių, savivaldos institucujų  požiūris į savanorių ugniagesių kūrimąsi.

Ukmergės PGT viršininkas Rimvydas Lukošius pristatė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos patirtį perdirbant gaisrinius automobilius, pristatė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos perspektyvinį planą, dalijosi gerąja patirtimi diegiant transporto kontrolės sistemą.

Posėdyje pristatyta savanorių ugniagesių veikla kaimyninėse šalyse -Lenkijoje, Estijoje.

Diskusijose dalyvavę savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovai iš Alytaus , Zarasų , Molėtų ir Ukmergės rajonų išsakė savo nuomonę ir pasiūlymus . Aktualiausi klausimai - savanorių ugniagesių alarmavimas, darbo laiko apskaita, kompensavimo už sugaištą laiką ir patirtas sąnaudas vykdant savanorišką ugniagesių veiklą tvarka, savanorių ugniagesių draudimo , materialinio aprūpinimo ,  savanorių ugniagesių apmokymo  klausimai. Diskutuota apie esamų ugniagesių komandų pertvarkos kryptis .

Darbo grupės posėdžiai vyksta kartą per ketvirtį. Ukmergėje vyko antrasis darbo grupės posėdis.

 

Ukmergės PGT nuotrauka.